No products in the cart.
0

กระดูกสันหลังเสื่อม

(Spondylosis)

                    ในปัจจุบันอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังเช่นอาการกระดูกสันหลังเสื่อมเป็นโรคที่สามารถพบได้บ่อยเเละเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิตของคนในหลายๆวัยเเละปัจจัยที่มีผลในการทำให้เกิดกระดูกสันหลังเสื่อมด้วยเช่น อายุ น้ำหนักตัวเเละกิจกรรมที่ทำอยู่ในชีวิตประจำวันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการกระดูกสันหลังเสื่อม 

                    กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) เป็นอาการที่กระดูก หมอนรองกระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็นกระดูกเเละกล้ามเนื้อหลังเสื่อมสภาพทำให้กระดูกสันหลังขาดความหยืดหยุ่นเเละติดเเข็งมากขึ้น มักเกิดบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ (Cervical Spine) กระดูกสันหลังส่วนอก (Thoracic Spine) เเละกระดูกสันหลังส่วนบั้นเอว (Low Back) ส่วนที่สามารถพบได้มากที่สุดคือบริเวณกระดูกสันหลังส่วนอกเเละบั้นเอว มักพบในผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปแต่ในปัจจุบันเริ่มพบในผู้ที่มีอายุน้อยกว่านั้นมากขึ้น 

                    สาเหตุของการเกิดกระดูกเสื่อม 

                    1. การเสื่อมสภาพของกระดูกสันหลังตามธรรมชาติ เเบ่งได้เป็น 2 ช่วงอายุคือ

                              วัยทำงาน หรือช่วงอายุ 20-50 ปี เกิดจากการทำงานมากกว่าปกติ การเล่นกีฬา การใช้หลังอย่างหนัก ก้มๆเงยๆ การมีน้ำหนักตัวมาก กล้ามเนื้อหลังเเละท้องไม่เเข็งเเรง หมอนรองกระดูกเคลื่อน 

                              ช่วงอายุ 50-70 ปี เกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุ ซึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปกระดูกสันหลังมักมีการงอกของกระดูกเพิ่มมากขึ้น มีการเสื่อมของกล้ามเนื้อเเละเอ็นต่างๆทำให้เกิดความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังเเละอาจมีปัจจัยเสริมจากโรคร่วมด้วย 

                    2. เกิดจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากกระดูกเสื่อมสภาพ

                              การติดเชื้อ สามารถพบได้บ่อยในประเทศไทยเชื้อที่เป็นสาเหตุบ่อยคือ เชื้อวรรณโรคที่มักได้รับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวเเละมีอาการทางงปอดร่วมด้วยส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังเเละอัมพาต 

                              เนื้องอกหรือโรคมะเร็ง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่พบบ่อยคือ โรคมะเร็งกระจายมาจากกอวัยวะอื่นเช่น
โรคมะเร็งเต้านมหรือโรคมะเร็งปอด 

                    3. พฤติกรรมการใช้กระดูกสันหลังที่มากเกินไป เช่น การเเบกหรือสะพายของหนักๆ การนอนผิดท่า การนั่งทำงานหรือนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยาสเตียรอยด์เป็นประจำ

                    ผู้ที่เป็นกระดูกสันหลังเสื่อมจะมีอาการปวดคอหรือหลังในลักษณะที่เป็นๆหายๆแต่ในบางรายอาจมีอาการเเบบเรื้อรังเเละจะมีอาการรุนเเรงขึ้นเมื่อเปลี่ยนท่าทาง ปวดบั้นเอว กระดูกสันหลังติดเเข็งเเละขยับตัวลำบาก  มือ เเขน เท้าหรือขา ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้างมีอาการชา อ่อนเเรงหรือเป็นเหน็บ ปวดศรีษะในบางครั้ง  กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ค่อยอยู่ ในกรณีที่มีการกดเบียดเส้นประสาทรุนเเรงทำให้เดินลำบาก เดินไม่สมดุล ไม่มั่นคงเหมือนจะหกล้มโดยเฉพาะเวลาที่ขึ้นบันได 

วิธีการรักษากระดูกสันหลังเสื่อม 

                              การรักษาด้วยยา เฉพาะในกรณีที่มีอาการปวดมากหรือมีอาการปวดตามเส้นประสาท เเต่ควรระวังผลแทรกซ้อนจากการรับประทานยาเป็นเวลานาน 

                              – การทำกายภาพบำบัด เพื่อลดอาการปวดเเละเสริมความเเข็งเเรงของกล้ามเนื้อกระดูกสันหลัง         

                              – การใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงคอเเละหลัง โดยหากอาการดีขึ้นเเล้วควรงดใช้เนื่องจากจะส่งผลให้ความเเข็งเเรงกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังลดลง 

                              – หากอาการยังไม่ดีขึ้นจากการรักษาวิธีที่กล่าวมาเเพทย์อาจพิจารณาการฉีดยาลดอาการปวดตามเส้นประสาทเพื่อลดความรุนเเรงของอาการ 

                              การผ่าตัด ในกรณีที่อาการไม่ดีขึ้นเเพทย์อาจพิจารณาให้ทำการผ่าตัด 

                              กระดูกสันหลังเสื่อมเป็นอาการที่เป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิต ดังนั้นหากมีอาการควรรีบไปพบเเพทย์เพื่อทำการตรวจ รักษาเเละวิธีป้องกันอาการกระดูกสันหลังเสื่อมสามารถทำได้ด้วยตนเองคือหลีกเลี่ยงการอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นระยะเวลานาน สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากผิดปกติการลดน้ำหนักจะช่วยลดภาระต่อกระดูกสันหลังเเละควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของกระดูกสันหลังที่จะเกิดขึ้น 

Share this :