No products in the cart.
0

ภาวะอุดกลั้นทางเดินหายใจ (Sleep Apnea) 

Share this :

ภาวะอุดกลั้นทางเดินหายใจ (Sleep Apnea) 

           ภาวะอุดกลั้นทางเดินหายใจ (Sleep Apnea) คือการหยุดหายใจหรือหายใจเเผ่วในช่วงสั้นๆขณะที่นอนหลับเป็นปัญหาที่สามารถพบเจอกันบ่อยโดยเฉพาะผู้ชายที่มีความเสี่ยง
ในการเป็นภาวะอุดกลั้นทางเดินหายใจมากกว่าผู้หญิง 
 

           ภาวะอุดกลั้นทางเดินหายใจทำให้เสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมอง หลอดเลือดหัวใจและภาวะอุดกลั้นทางเดินหายใจหากจะทดสอบว่าเรามีโอกาสจะเป็นภาวะอุดกลั้นทางเดินหายใจหรือไม่สามารถทดสอบเบื้องต้นได้จากแบบทดสอบ STOPBANG questionaire ซึ่งก่อนจะทำเเบบทดสอบสิ่งที่ควรจะต้อง
รู้ก่อนคือ
พื้นฐานค่าความดันโลหิตและค่า BMI แบบทดสอบจะมีทั้งหมด 8 ข้อในการทำแบบทดสอบหากข้อไหนตรงกับตัวเราให้ 1 คะเเนน 

1.มีอาการนอนกรน 

2.รู้สึกเหนื่อย เพลีย หลังจากตื่นนอน 

3.เคยมีคนบอกว่าเวลาเรานอนเราหยุดหายใจ 

4.ความดันโลหิตสูงหรือไม่ 

5.ค่า BMI มากกว่า 35 (มีภาวะอ้วน) 

6.อายุมากกว่า 50 

7.เส้นรอบคอผู้ชายเกิน17นิ้วและผู้หญิงเกิน16นิ้ว 

8.เป็นผู้ชาย

โดยเมื่อทำแบบทดสอบเเล้วหากได้    0 – 2 คะเเนน มีความเสี่ยงระดับต่ำ

                                                                                                          3 – 5 คะเเนน ความเสี่ยงระดับปานกลาง ควรไปทำการตรวจเพิ่มเติม

                                                                                                          5 – 8 คะเเนน ความเสี่ยงระดับสูง ควรไปทำการตรวจอย่างละเอียด

           หลังจากทำแบบทดสอบเเล้วถ้าได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนนขึ้นไปถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงควรไปตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำการรักษาได้อย่างรวดเร็วเเละยังช่วยลดความเสี่ยงที่
จะเกิดโรคต่างๆทำให้คุณภาพการนอนดีขึ้น
ตื่นนอนเเล้วไม่รู้สึกเพลียและสดใสยิ่งขึ้น 

Share this :