No products in the cart.
0

การตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)

                   หลังจากที่ร่างกายถูกใช้งานหนักมาทั้งวัน ร่างกายจะต้องการการพักผ่อนที่มีคุณภาพเเละได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ซึ่งการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนหลับ หากนอนหลับไม่ได้คุณภาพหรือนอนหลับไม่เพียงพออาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบในร่างกาย โดยสามารถความผิดปกติของการนอนหลับได้จากการตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) 

                    การตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) หรือที่ในทางการเเพทย์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Sleep Study เเละ Polysomnography ที่ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นการตรวจมาตรฐานสากลสำหรับการวินิจฉัยโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับเพื่อสังเกตเเละวัดการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายในขณะที่นอนหลับเช่น ระบบหายใจการทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจเเละระดับออกซิเจนในเลือดเเละกล้ามเนื้อ  

                    การตรวจการนอนหลับเป็นตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติของการนอนหลับ เช่น การนอนกรนเเละหยุดหายใจชั่วขณะที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจวาย โรคของหลอดเลือดในสมอง ความจำเสื่อมเเละสมรรถภาพทางเพศเสื่อมลง ช่วยให้สามารถประเมินความรุนเเรงของโรคได้ เช่น โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับเเละการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆโดยใช้เครื่องมือเฉพาะด้านร่วมกับการดูเเลโดยทีมเเพทย์เฉพาะทางเเละนักเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญด้านการนอน 

                    ผู้ที่ควรตรวจการนอนหลับ 

          – ผู้ที่มีปัญหานอนกรนดังผิดปกติ 

          – มีอาการง่วงนอนกลางวันมากผิดปกติ 

          – ผู้ที่มีอาการหายใจลำบากเเละสงสัยว่าจะมีการหยุดหายใจขณะหลับ 

          – มีพฤติกรรมการนอนผิดปกติอื่นๆ เช่น นอนเเขนขากระตุก นอนกัดฟัน นอนละเมอ นอนฝันร้ายสะดุ้งตื่นเป็นประจำ 

                    การตรวจการนอนหลับจะมีการติดอุปกรณ์เฉพาะที่ใช้บันทึกการทำงานของร่างกายในขณะที่นอนหลับ ได้เเก่ ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด การหายใจเข้าออกทั้งทางจมูกเเละทางปาก คลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การขยับของกล้ามเนื้อตา เเขน ขาเเละกรามรวมทั้งมีการบันทึกวีดีโอเพื่อสังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างนอนหลับ เมื่อตรวจ Sleep Test เเพทย์จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เเละแปลผลการตรวจเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติอื่นๆพร้อมทั้งประเมินความรุนเเรงของอาการ 

                    การตรวจ Sleep Test มี 4 ระดับ 

          – การตรวจสุขภาพการนอนเเบบสมบูรณ์โดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอดคืน (Comprehensive technician-attended polysomnography)

          การตรวจสุขภาพการนอนหลับเเบบสมบูรณ์โดยไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอดทั้งคืน (Comprehensive-unattended portable polysomnography)

          – การตรวจสุขภาพการนอนหลับเเบบจำกัดข้อมูล (Limited channel portable sleep test)

          – การตรวจระดับออกซิเจนในเลือดเเละหรือวัดลมหายใจขณะหลับ (Single or dual channel portable sleep test)

                    ผลแทรกซ้อนจากการตรวจการนอนหลับคืออาจรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวในขณะนอนหลับเนื่องจากมีการดึงรั้งของสายแต่ยังคงหลับได้ตามปกติและผู้ป่วยที่มีประวัติการเเพ้พลาสเตอร์ควรเเจ้งให้แพทย์ทราบก่อน 

                    คุณภาพการนอนเป็นตัวชี้ถึงสุขภาพเเละปัญหาการนอนยังอาจส่งผลให้เกิดโรคร้ายเเรงได้ในอนาคตดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นการตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) จะช่วยในการบอกปัญหาการนอนที่เกิดขึ้นเเละสามารถหาวิธีรักษาได้อย่างถูกต้อง การตรวจสอบการนอนหลับควรดำเนินการโดยเเพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเเละหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นควรรีบเเจ้งเเพทย์ทราบทันที           

Share this :