No products in the cart.
0
รูปทรงที่ดีกว่า เคิฟที่เข้าคอ ออโธเคิฟคือหมอนสำหรับรองรับศีรษะ คอและบ่า อย่างแท้จริง
หมอนออโธเคิฟ มีทรงโค้งที่เข้าถึงจุดที่คอกับไหล่บรรจบกันซึ่งเป็นจุดที่หมอนทั่วไปเข้าไม่ถึง ผลที่ได้คือการรองรับกระดูกคอครบทุกชิ้นพยุงกระดูกคอให้อยู่ในองศาที่เหมาะสมกับกระดูกสันหลัง

หมอนออโธเคิฟ

หมอนหนุนรุ่น Orthocurve (ออโธเคิฟ) ไม่เหมือนหมอนหน้าตาคล้ายๆกัน ตรงที่ออโธเคิฟปรับเปลี่ยนความโค้งของหมอนทรงนี้ใหม่ให้เข้ามุมคอ พอดีกับความโค้งของคอและไหล่ มากขึ้น

นักกายภาพบำบัดของ mr.big ออกแบบทรงหมอนออโธเคิฟให้มีความโค้งพิเศษที่ฟิตกับซอกคอที่สุด รองรับตั้งแต่ฐานกะโหลกถึงกระดูกคอชิ้นสุดท้าย เนื้อหมอนที่นุ่มแน่นพอเหมาะ ช่วยพยุงศีรษะ ลำคอ กล้ามเนื้อคอ

ความโค้งที่เออโกโนมิก

ความโค้งของหมอนออโธเคิฟถูกออกแบบให้กระชับเข้ากับคอและบ่าในท่านอนตะแคง เข้าถึงมุมที่บ่าบรรจบกับฐานคอ มีที่ให้ซุกไหล่ ทำให้ไม่ทับไหล่ตัวเอง ต่างจากหมอนทั่วไปที่โค้งป้าน ผลักหัวไหล่ออกจาหมอน ไม่เข้าถึงซอกคอ ทำให้รองรับไม่เต็มที่ในท่านอนหงายใช้ด้านโค้งลาดที่มีปลายแหลมเพื่อให้หมอนรองคอจนถึงกระดูกคอ

โค้งเออโกโนมิก Shoulder Curve

เป็นโค้งหยักที่ออกแบบให้รองรับถึงซอกคอ โค้งเข้ารูปกับค่าบ่าไหล่ ไม่ทำให้นอนทับไหล่ เหมาะมากกับคนที่หนุนหมอนแล้วรู้สึกหมอนไหล นอนทับไหล่ตัวเอง ตื่นเช้าหมอนไม่อยู่กับคอ

โค้งเออโกโนมิก Cervical Curve

เป็นโค้งที่ลาด เหมาะกับการรองรับในท่านอนหงาย คนที่นอนหงายเป็นหลักไม่ค่อยพลิกตัวให้ใช้โค้งด้านนี้รองรับให้ถึงฐานคอ หรือ C7 โค้งมนที่ลาด ละมุน นี้ จะช่วยหนุนต้นคออย่างพอเหมาะ ไม่ตั้งชันจนเกินไป และรองรับได้ถึงฐานคอ

แผ่นปรับระดับความสูงของหมอน Ortho Pad

หมอนออโธเคิฟมีแผ่นปรับระดับความสูงหมอน 2 แผ่น ใช้เพิ่มหรือลดความสูงของหมอนตามความต้องการ

การปรับระดับหมอนด้วยตัวเอง

ปรับโดยดูจากท่านอน : หากเป็นคนนอนหงาย หมอนควรจะบางลง อาจลองใช้ออโธเคิฟแบบไม่ใส่แผ่นปรับระดับ ถ้ารู้สึกเตี้ยเกินไปให้ลองเพิ่มทีละแผ่น

หากเป็นคนนอนตะแคง ควรใช้หมอนหนาขึ้น ลองปรับระดับทีละแผ่นเพื่อเช็คว่าพอดีที่กี่แผ่น

ปรับโดยดูจากส่วนสูง : คนตัวสูงไหล่กว้าง จำเป็นต้องหนุนหมอนสูงกว่าคนตัวเล็กกว่าที่ไหล่แคบกว่า ให้ลองปรับระดับทีละแผ่น จนรู้สึกได้ระยะที่พอดี

มาวัดองศาที่ร้าน mr.big

ถ้าไม่มั่นใจว่าต้องหนุนหมอนสูงแค่ไหน ลองมาวัดองศาได้ที่ mr.big ทุกสาขา และให้พนักงานช่วยปรับระดับหมอนที่พอดีให้ได้ครับ

Size : 62x39x15 cm
Color : white

หมอนออโธเคิฟ

ใช้ได้กับทุกท่านอน

(ซ้าย) ภาพแสดงการใช้ด้านโค้งลาด (Cervical Curve) ในการนอนหงาย

(ขวา) แผ่นปรับระดับหมอน Ortho pad 2 ชิ้น ติดง่าย เข้ากับตัวหมอนชิ้นหลัก